از دوستان عزيزي كه نام گوينده اين شعر زيبا را ميدانند خواهش ميكنم نام شاعر را براي ما در نظرات قيد كنند؛ پيشاپيش سپاسگزارم!!

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را ؛ که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید

هر کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفت: ؛ من راست گفتم که برای تو زنده ام

رنگ حناست پایت یا خون عاشقان است ؛ از خون توان گذشتن پای تو در میان است

دم غنیمت دان که دنیا یکدم است ؛ هر که با دم همدم است او آدم است

بر دوستان رفته چه افسوس می خورید ؛ ما هم مگر جواز اقامت گرفته ایم

هیچ دانی میوه را تاثیر شیرینی ز چیست؟ ؛ بس که در زیر زمین شیرین لبان خوابیده اند

بساط عمر نیارزد به زحمت چیدن ؛ چه چیدنی است که باید نچیده بر چیدن

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction